Fackverkslaven av typen "gruvcirkus" står kvar vid gruvan i Ljusnarsberg (Kopparberg), 2003. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - LjusnarsbergI norra kanten av Kopparbergs samhälle dominerar en modern "gruvcirkus" (flyttbar fackverkslave) horisonten. Här bröts sulfidmalm till 1975.