Lave och spelhus i Håkansboda 2002.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - HåkansbodaHåkansboda är en koppargruva som i modernare tid mest har provbrutits. Idag står en enkel stållave och ett maskinhus på platsen, som ligger nära Stråssa.