Gruvlaven i Bergsäng 2003.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - BergsängÖster om Gyttorp ligger en liten gruvanläggning som från 1940-talet användes främst för hageltillverkning. Anläggningen är relativt intakt med trälave och komplett äldre gruvspel.