Den normalt låsta öppningen till stollen vid Bastnäsgruvan 2004. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - BastnäsBastnäs är ett mindre gruvfält som ligger strax utanför Riddarhyttan. Ett unikt hakspel finns bevarat i anslutning till den största gruvan.