Last- och påstigningsnivån vid schaktet i Åsboberg 2004.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - ÅsbobergGruva med donläge väster om Nora. Dess anrikningsverk användes för malm från såväl Striberg som från andra mindre gruvor i trakten.

Läs mer om Åsboberg