Resterna av utlastningsanordningen vid Strömhagsgruvan 2004. Foto: John Thoweman

Översikt Uppland - StrömhagsgruvanStrömhagsgruvan ligger nordost om Vattholma. Brytning skedde fram till 1918. Ställbergsbolaget provbröt också i början av 1950-talet.