Den 1982 nedbrunna laven vid Eknäsgruvan i Herräng. Foto: Thomas Lindström

Översikt Uppland - Herräng
Laven vid Eknäsgruvan Foto: Thomas LindströmGruvfält på en halvö nordost om Hallstavik i Roslagen. Järnbruket i Herräng finns delvis kvar, men om gruvdriften minner endast fundament och vackra vattenfyllda gruvhål sedan nedläggningen 1962.

Läs mer om Herräng