Översikt Uppland - Härsbacka och Isättra gruvor

Fältspatsgruvor i Österåker (Åkersberga) ett par mil nordost om Stockholm. Brytningen upphörde på 1940-talet. Gruvorna byggdes senare om till oljelager, vilka idag är avvecklade.