Håksbergsfältet - äldre karta över Ickorrbotten och Håksberg på 55 m nivåKartan ovan är klickbar för förstoringar av olika delar.
Den föreställer Håksbergs- och Ickorrbottenfälten med utmål och gruvor i dagen samt ortsystemet
och de av orterna genomskurna malmerna på 55 m:s nivå, år 1944.

Ur Geijer, P. & Magnusson, N.H, "De mellansvenska järnmalmernas geologi",
Sveriges geologiska undersökning, 1944, serien Avhandlingar och Uppsatser, publ. Ca 35.

Utlagt med tillstånd. Sveriges geologiska undersökning


Åter till Håksberg - kartor


Klicka för en förstoring av denna del! Klicka för en förstoring av denna del! Klicka för en förstoring av denna del!