Erik Lindgren och Ernst Ek i FurubergsgruvanErik Lindgren och Ernst Ek i Furubergsgruvan i mitten av 1950-talet.


Foto ur Roger Bobergs samling