T.v. den modernare laven vid Sköttgruvan. T.h. den donlägiga äldre betonglaven vid Mossgruvan. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - Mossgruvan
Mellan Kopparberg och Grängesberg ligger Mossgruvan med sin helt unika donlägiga betonglave. Driften i gruvfältet övertogs senare från schaktet vid den närbelägna Sköttgruvan.