Varphögar vid Brunna gruvor 2004. Foto: John Thoweman

Översikt Uppland - Brunna och Salsta gruvorMindre gruvor strax utanför Vattholma. Driften nedlades under 1920-talet, med tillfälliga undersökningsarbeten i Salsta under 1940-talet.