Dannemora

      Historik
      Fakta
      Bilder
      Under jord
            Malmkroppar
            Bilder


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Dannemora - under jord

Malmkroppar

I Dannemora existerar ett flertal mineraliseringar — under tiden då brytning pågick benämnda som malmkroppar — varav de flesta kända är brutna i olika utsträckning.
Dessa uppräknas här i ordning från norr till söder:

Norrnäsmalmerna
Icke bearbetade.

Strömsmalmen och Myrmalmen
Strömsmalmen är bruten från dagen till 145 m:s nivå, medan Myrmalmen är bruten från 125 till 170 och 190 m:s nivå. Bägge malmerna var ej slutbrutna vid nedläggningen.

Sjöhagsmalmerna och Diamantmalm 2
I Sjöhagsmalmerna har relativt små malmareor brutits från dagen till 488 och 506 m:s avvägning, medan Diamantmalm 2 har förblivit obearbetad. Sjöhagsmalmen var ej slutbruten vid nedläggning.

Sveamalmen, Mellanfältsmalmen och Diamanten (Diamantmalm 1)
Sveamalmen utgör en fortsättning på de i dagen benämnda Bond-, Kungs- Rochetts- och Verviersgruvorna. Sveamalmen är bruten till 480 m:s avvägning. Mellanfältsmalmen är en fortsättning på Storrymningen och är bruten till 430 och 460 m:s nivå. Diamantmalm 1, i dagligt tal och äldre benämning "Diamanten", är bruten från 155 till 420 m:s nivå. Sveamalmen var ej slutbruten vid nedläggningen.

Källarmalmen
Malmen är bruten mellan 145 och 337 m:s nivå. Av olika anledningar, främst stabilitetsskäl, har rummet återfyllts med varp, makadam och cyklonerad anrikningssand. Återfyllningsgraden är ca 85%.

Kruthusmalmerna
Malmerna är brutna från 190 till 434 och 448 m:s nivåer. I malmerna fanns kvarstående malm vid nedläggningen.

Konstängsmalmerna
Malmerna är "i modern tid" brutna från 190 till 405 och 420 m:s nivåer. Vid nedläggningen fanns kvarstående malm.

Lyndonmalmerna
Malmerna har förblivit obearbetade.


Källa: Berättelser sammanhörande med beskrivningen till slutkartan över Dannemora, Bergsstatens arkiv, Falun.

Åter till Under jord huvudsida