Detta betonglock täcker Wettergrens schakt vid Stavs gruvor, där tidigare en betonglave stod. Foto 2004 av
John Thoweman

Översikt Södermanland - Stavs gruvorInte så långt från Kantorp ligger Stavs gruvor som på slutet hade en modern betonglave. Anrikningen skedde i Kantorp.