Översikt Södermanland - Starrsätter

Denna gruva var efter Skottvång den rikaste malmfyndigheten i Åkers bergslag. Den försåg Björndammens masugn med malm till slutet på 1800-talet.