Malmtunnan i laven ovanför "Treans schakt" vid Skottvång 2003. Foto: John Thoweman

Översikt Södermanland - SkottvångSöder om Åkers styckebruk ligger Skottvångs gruvor, en idag ganska bevarad gruvmiljö med byggnader huvudsakligen i trä. I närheten ligger också Bredsjönäs och Älgsjöbackens gruvor.