Översikt Södermanland - Koppartorp

I dessa sulfidmalmsgruvor i Tunabergsbygden söder om Nyköping upphörde brytningen 1919, bortsett från viss manganmalmsbrytning under andra världskriget.