Hämta pdf

Komplement som pdf

Riksantikvarieämbetets rapport "Gruvbyggnader i Bergslagen" gavs ut 1993 med många uppgifter, inte minst utifrån fältstudier, från 1989. Nu har alltså många av uppgifterna blivit hela 15 år gamla (skrivet 2004). Mycket har hänt, byggnader har rivits, förhållanden har ändrats.

Bergsbruk.se kan nu erbjuda en uppdatering i form av ett komplement i pdf-format, lätt att skriva ut och lägga in i rapporten! En del byggnader som aldrig kom med i den ursprungliga rapporten har lagts till. Dessutom har en del sakfel upptäckts och korrigerats. Den första versionen av uppdateringen är ännu inte helt komplett, men bedömningen är ändå att den kan göras tillgänglig. En andra version där det som saknas i den här versionen har tagits med, avses läggas ut här så fort detta är möjligt - även om det kan dröja länge.

Uppdateringen följer i tillämplig omfattning indelningen i originalrapporten och är tämligen kortfattad, även om formatet omfattar 24 sidor. För mer detaljerad information om olika gruvor, dess historia och byggnader, besök gruvavsnitten på den här webplatsen!

Ladda ner pdf (2,2 MB)