Håksbergsfältet - schematisk profil


Skissens skuggade partier visar de 1965-67 malmförande områdena där dittills ingen malmbrytning förekommit. Ur tidningen Gruvarbetaren nr 5-6 maj-juni 1967. Utlagt med tillstånd.


För en ännu större och tydligare version:  klicka här
Klicka för en ännu större version!