Den moderna anläggningen i Vintjärn år 2003.
Foto: John Thoweman

Översikt Dalarna - VintjärnEn mil norr om Svärdsjö ligger gruvbyn Vintjärn, där gruvdriften lades ned 1978. Kvar finns såväl en äldre anläggning samt den modernare, som driften flyttades över till på 1960-talet.