Knappast något påminner längre om gruvbrytningens epok i Vassbo.
Foto år 2003 av
John Thoweman.


Översikt Dalarna - Vassbo
Verksamhet för brytning av blymalm startade i Vassbo, nordväst om Idre, år 1955. Även vid den närbelägna Guttusjön skedde brytning från 1972. Driften lades ned 1982. Anläggningarna är mycket omsorgsfullt rivna.