Betongfundamentet för laven står kvar vid Tomtebogruvan år 2004.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - Tomtebo
Nordväst om Säter ligger Tomtebo gruva, där gruvbrytning av sulfidmalm ägde rum i mindre skala fram till 1971. 1960-talets enkla provbrytningsanläggning revs till större delen i slutet av 90-talet.