Gruvan i Svärdsjö har försvunnit genom noggrann rivning och sanering.
Foto år 2003 av
John Thoweman


Översikt Dalarna - SvärdsjöGruva SV om Svärdsjö samhälle med anor från 1300-talet. Här bröts sulfidmalm fram till 1990, senast av STORA.