Översikt Dalarna - Stollberg

Gruvfält med gamla anor nordost om Ludvika. Här har brutits både sulfid- och järnmalm. Stollberg hör till det s.k. Västra Silvbergsstrecket, dit även gruvorna i Dammbergs- och Svartbergsfältet hör. Gruvan i Stollberg lades ned 1982.