Fundament som en gång ingick i krosshuset vid Sörviksgruvan.
Foto år 2004 av
John Thoweman


Översikt Dalarna - Sörvik
Mindre gruva som är granne till Lekombergsgruvan strax utanför Ludvika. Driften lades ned 1963.