Laven vid Smältarmossen står kvar, med intakta hisslinor från maskinhuset intill.
Foto: John Thoweman 2005


Översikt Dalarna - Smältarmossen

Helt nära de andra sulfidmalmsgruvorna i Garpenberg ligger Smältarmossen, som dock är en järnmalmsgruva. Efter nedläggningen av järnmalmsbrytningen 1979 står idag kvar en plåtklädd lave, maskinhuset, ett ventilationsschakt och dess enkla lave samt ytterligare ett par byggnader.