Här låg Långfallsgruvan vid Saxberget. T.o.m. frekventa besökare från tiden då gruvan fanns kvar eller var i drift, har numera ofta svårt att orientera sig på platsen.
Foto år 2004 av
John Thoweman


Översikt Dalarna - SaxbergetDenna sulfidmalmsgruva – som formellt heter Långfallsgruvan – bröts från 1800-talet fram till 1989, låg i malpåse några år in på 90-talet och utplånades sedan fullständigt genom rivning och sanering i slutet av samma årtionde. Uppfordringen skedde i ett donlägigt schakt och gruvans anrikningsverk fick också ta hand om andra gruvors produkter.