Dagöppningen vid Nyberget bildar en stillsam sjö i skogen.
Foto år 2004 av
John Thoweman


Översikt Dalarna - NybergetGruvfält nordväst Smedjebacken, där byggnaderna till största delen brann ned 1963. Idag finns endast husgrunder och gruvhål kvar av den en gång relativt betydande gruvan.