Laven vid Lustigkullagruvan år 2004.
Foto: John Thoweman

Översikt Dalarna - LustigkullaSulfidmalmsgruva knappa milen norr om Ludvika, vars historia främst präglats av provbrytningar. Idag står maskinhuset och en enkel fackverkslave kvar.