Resterna av laven i Kalvbäcken år 2004.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - KalvbäckenKalvbäcken är en sulfidmalmsgruva öster om Falun där brytning förekommit sedan 1400-talet. Efter nedläggningen 1962 har med tiden alla kvarvarande byggnader rivits.