På slutet av driften vid gruvorna i Intrånget fanns två gruvlavar - en modern betonganläggning och en äldre i trä. Vid nedläggningen sparades den äldre av de två och har rustats samt modifierats med en takbalkong för besökare.
Foto: John Thoweman 2005


Översikt Dalarna - Intrånget
Mellan Hedemora och Garpenberg ligger gruvbyn Intrånget på en höjd. Gruvdrift pågick här från 1400-talet fram till 1969. Kvar i kanten på byn står den äldre trälaven bevarad.