De båda lavarna i Idkerberget år 2000.
Foto: Jan Kruse


Översikt Dalarna - IdkerbergetDrygt en mil sydväst om Borlänge ligger gruvan i Idkerberget, som är känd, inte bara för det riksbekanta raset 1961, utan också för sina två betonglavar som står i par, väl synliga från landsvägen.