Översikt Dalarna - Hillängsgruvan

Gruva i sydöstra utkanten av Ludvika samhälle. Senare ombyggt till oljelager som idag är under avveckling.