Fundamentet till laven i Hästhagsberg 2004.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - HästhagsbergVäster om Ulfshyttan ligger Hästhagsbergsgruvan, där brytning skedde från 1700-talet fram till 1964. Högt belägen med donlägigt schakt och idag endast med någon enstaka kvarvarande byggnad.