Laven över Centralschaktet i Håksberg 2003.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - HåksbergsfältetLångsträckt gruvfält alldeles norr om Ludvika. Centralschaktets lave var en av de första i landet som byggdes i betong och ligger tillsammans med anrikningsverket väl synlig över sjön Hillen. Fram till 1979 bröts gruvfältet, som sträcker sig med förbindelser under jord till gruvorna i Källbotten, Ickorbotten och Iviken.

Läs mer om Håksbergsfältet