Laven över Centralschaktet i Grängesberg står kvar som ett monument
år 2004.
Foto: Jan Kruse


Översikt Dalarna - GrängesbergEn av Sveriges mest betydelsefulla järnmalmsgruvor som bröts fram till 1989. Samhället delas av det stora dagbrottet, vid vars västra sida idag tre gruvlavar står kvar.