Resterna av spelhuset i Fredmundberg 2004.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - FredmundbergFredmundbergs gruvfält är granne med Blötbergets gruva. Här skedde brytning från flera schakt fram till nedläggningen 1944. Användes efter detta som luftmagasin till granngruvan i Blötberget.