Laven i Forsbo i dimma 2003.
Foto: John Thoweman


Översikt Dalarna - ForsboEn gruva knappa milen nordost om Säter, med brytning sedan 1950-talet. Betonglaven står kvar idag i en relativt anonym miljö.