Ångmaskinhuset med vändbrottet i bakgrunden.
Foto 2004 av
John Thoweman

Översikt Dalarna - BurängsbergGruva med brytning från 1600-talet som ligger 2 mil väster om Ludvika. Idag finns ångmaskinhus och vändbrott kvar i en intressant kombination. Provbrytning skedde på 1960-talet.