Den moderna anläggningen i Blötberget 2004.
Foto: John Thoweman

Översikt Dalarna - BlötbergetBeläget mellan Ludvika och Grängesberg ligger Blötberget. Här finns en gruva med en stor vattenfylld dagöppning, betonglave med anrikningsverk samt en trälave över Vulcanusschaktet. Många byggnadsgrunder och lämningar vittnar om äldre gruvdrift.