Rester efter hakspel. Foto: John Thoweman 2005Föregående Nästa bild

Intill Cornelii schakt ligger resterna efter ett hakspel.

Endast ett sådant i landet finns bevarat på originalplatsen. Det finns vid Bastnäsgruvan i Riddarhyttan.

Hakspelet i Bispberg var av samma typ som det i Riddarhyttan och stacks tyvärr i brand under 1970-talet.


Foto:
John Thoweman

Gå vidare En bild till

Gå vidare Ännu en bild